AKTUALITY


DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL PROTIEPIDEMICKÉHO OPATŘENÍ COVID -19

PRO MŠ ŠTĚPÁNKU PLATNÉ OD 1.9.2021 DO ODVOLÁNÍ

RODIČE A VŠECHNY OSTATNÍ OSOBY STARŠÍ 6 LET SI RÁNO PŘI VSTUPU DO MŠ DESINFIKUJÍ RUCE, VSTUPUJÍ SE ZAKRYTÝMI DÝCHACÍMI CESTAMI A PŘI KAŽDÉM DALŠÍM VSTUPU DO MŠ POUŽÍVAJÍ DESINFEKCI. VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH SE MOHOU POHYBOVAT BEZ RESTIRÁTORU.

DĚTI PO CELÝ DEN DODRŽUJÍ ZVÝŠENOU HYGIENU DLE POKYNŮ UČITELEK. BUDOU MÍT V ŠATNÍM SÁČKU 1 STERILNÍ ROUŠKU.

RÁNO SI PO UVÍTÁNÍ S UČITELKOU MYJÍ RUCE MÝDLEM A POUŽÍVAJÍ DESINFEKCI.

DO MŠ NEBUDOU PŘIJÍMANY DĚTI S PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍCH A INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ.

SPOLÉHÁME NA TO, ŽE SE BUDEME VZÁJEMNĚ CHOVAT ZODPOVĚDNĚ.

NEDODRŽOVÁNÍ TOHOTO NAŘÍZENÍ BUDE BRÁNO JAKO PORUŠOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU.  


RODIČE POZOR Z DŮVODU BEZPEČNOSTI,

( JIŽ PO NĚKOLIKÁTÉ ) BYLY DOKOŘÁN OTEVŘENÉ DVEŘE DO BUDOVY.

PROTO BUDE V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH, KDY DĚTI JSOU NA ZAHRADĚ, BUDOVA UZAMČENA.

DĚTEM DEJTE BATŮŽKY, ABY SI VĚCI MOHLY VZÍT NA ZAHRADU.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ


Pověřenec GDPR pro naši MŠ:

Ing. Jan Gubáš tel 733187073 email:gubas@catania.cz

ODKAZ : https://spmo.cz/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/tabulka-ucelu-clanky-13-a-14-gdpr-skoly/

Vytvořte si webové stránky zdarma!